MOTTO NA ROK SZKOLNY 2015 - 2016 - PRZYJAŹŃ

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH

Przypominamy, że tzw. "dni dyrektorskie":

2 XI 2015,

15 I 2016,

26 V 2016,

10 VI 2016 r.

są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Jest możliwość skorzystania w tym czasie z świetlicy szkolnej. Prosimy o przewidywanych obecnościach dziecka w świetlicy, poinformować wychowawcę klasy tydzień przed terminem.

FERIE, FERIE, FERIE!!!

Rozpoczął się czas ferii!!

Życzymy wszystkim uczniom dobrego odpoczynku, czasu spędzanego w bezpieczny i mądry sposób!

Wróćcie do szkoły w dobrych nastrojach:)

KTO DO PIERWSZEJ KLASY A KTO DO ZERÓWKI?!

Najważniejsze zmiany związane z nowelizacją ustawy o systemie oświaty obowiązujące od 23 stycznia 2016 r.

PRZYWRÓCENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO DLA 7-LATKÓW:

Nowelizacja przywraca obowiązek szkolny dla 7-latków.Pozostawia jednocześnie prawo 6-latków do rozpoczęcia edukacji w pierwszej klasie na wniosek rodziców (warunkiem jest wcześniejsze korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego albo posiadanie przez nie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Ustawa wprowadza obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie, a znosi ten obowiązek w stosunku do pięciolatków (5-latek zachowuje prawo).

Wprowadzone w ustawie przepisy przejściowe umożliwiają kontynuowanie przez dzieci, które w wieku sześciu lat obowiązkowo poszły do szkoły, nauki w klasach pierwszej i drugiej. Zgodnie z tymi przepisami, na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci:

  • urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej;
  • urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.

Wiadomości

WARTO ZOBACZYĆ

SP WILCZKÓW NA FB                           

 

                      

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczkowie
    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczkowie,
    ul. Kopernika 29, Wilczków
    55-020 Żórawina
  • 713165039

Galeria zdjęć