Nawigacja

A Lekcje - przerwy - dzwonki Plan lekcji Sekretariat Organizacja dowożenia

Podstawowe informacje

MOTTO NA ROK SZKOLNY 2017-2018

MOTTO NA ROK SZKOLNY 2017 - 2018

 

 

PRZYJAŹŃ

W roku szkolnym 2015/2016 mottem naszej szkoły jest PRZYJAŹŃ !

 

Dobre relacje odzwierciedlają idee, zgodnie z którymi pragniemy pracować, aby wykształcić wartościowego człowieka. Naszą misję oparliśmy na przyjaźni, bo to ona wpływa na pozytywny stosunek  między ludźmi, daje nam wsparcie i poczucie siły. Pragniemy tworzyć szkołę przyjazną dla dziecka i chcemy być tak postrzegani przez środowisko.

 

Mój przyjaciel – rodzina: - realizuje potrzebę bezpieczeństwa, przynależności i miłości, - uczy dziecko, co jest dobre, a co złe, - wspiera dziecko w działaniach, w rozwoju, - przekazuje pozytywne wartości moralne, - pokazuje, w jakim kierunku zmierza, - wychowuje w poszanowaniu tradycji rodzinnych, patriotycznych i narodowych.

 

Mój przyjaciel – nauczyciel: - realizuje potrzebę bezpieczeństwa, przynależności, akceptacji, - dostrzega i wzmacnia mocne strony ucznia, - przekazuje wiedzę, rozwija umiejętności i zainteresowania, - uczy, co jest dobre, a co złe, - wspiera w rozwoju i pokonywaniu napotkanych trudności, - rozwija i wzmacnia wartości, w których wzrastamy w rodzinie, - uczy przestrzegania zasad bezpieczeństwa, - wychowuje w poszanowaniu tradycji rodzinnych, patriotycznych i narodowych.

 

Mój przyjaciel – grupa rówieśnicza: - realizuje potrzebę przynależności, przyjaźni, akceptacji, - uczy umiejętności współpracy i współdziałania, - uczy szacunku i empatii do drugiego człowieka, - wyzwala inicjatywę, motywuje do działania poprzez zdrową rywalizację, - rozwija myślenie twórcze, mobilizuje do twórczych działań.

 

Ja jako swój przyjaciel: - akceptuję siebie i rozwijam swoje mocne strony, - pracuję nad doskonaleniem siebie, ćwicząc swoje umiejętności, rozwijając zdolności i poszerzając wiedzę, - szanuję siebie i innych, - umiem prosić o pomoc. Przyjaźń jest jedną z najważniejszych wartości. Przyjaciele nie są identyczni, różnią się od siebie, ale wspierają się i uzupełniają. Mogą na siebie zawsze liczyć. Są dyskretni, dochowują tajemnic i dbają o nasze dobro. Dlatego my wszyscy, którzy tworzymy szkołę: dzieci, nauczyciele i rodzice: Jesteśmy razem i mamy wspólny cel! A naszym wspólnym celem jest szkoła, który wspiera wszechstronny rozwój osobowy dziecka w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczkowie
    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczkowie,
    ul. Kopernika 29, Wilczków
    55-020 Żórawina
  • 713165039

Galeria zdjęć