Nawigacja

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny mgr Joanna Lasocka

GODZINY PRACYGODZINY PRACY

 

PONIEDZ.

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

dyżur pedagoga

 

4.

 

 

 

 

dyżur pedagoga

5.

 

zajęcia rytmiczne „0”

dyżur pedagoga

zajęcia dyd – wyrównaw. IIIb

zajęcia korek. – kompens.

kl. I

6.

zajęcia korek. – kompens.

kl. III b

zajęcia korek. – kompens.

kl. II

zajęcia korek. – kompens.

kl. III a

zajęcia korek. – kompens.

kl. II

terapia ręki

7.

 

zajęcia korek. – kompens.

kl. III b

 

zajęcia korek. – kompens.

kl. III a

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNEZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

Klasa I:

piątek - 5 lekcja

Klasa II:

wtorek - 6 lekcja, czwartek - 6 lekcja

Klasa III a:

środa 6 lekcja, czwartek - 7 lekcja

Klasa III b:

poniedziałek - 6 lekcja, wtorek - 7 lekcja

CO MOŻE ZROBIĆ RODZIC, BY DZIECKO MOGŁO PRZEZWYCIĘŻYĆ SWOJE PROBLEMY Z NAUKĄ?CO MOŻE ZROBIĆ RODZIC, BY DZIECKO MOGŁO PRZEZWYCIĘŻYĆ SWOJE PROBLEMY Z NAUKĄ?

Ostatnio uczniowie nie pałają chęcią do nauki, coraz częściej liczą na łut szczęścia lub fakt pamiętania o zadaniach i obowiązkach szkolnych przerzucają na rodziców.

Jak rozsądnie podejść do tego problemu, jako rodzic?

KOMUNIKACJA – rodzic powinien rozmawiać z dzieckiem na temat szkoły, jego kolegach, lekcjach, nauczycielach czy pracach domowych. Jeżeli przy tym podczas rozmowy okazuje entuzjazm, ośmiela to dziecko do dalszej rozmowy, polemizowania, przedstawiania swoich problemów i zadań w różnym świetle. Dziecko powinno wiedzieć, że to, co dzieje się w jego życiu, jest ważne także dla rodzica.

EMOCJE – dziecko powinno razem z rodzicem wypracować metodę wyciszania emocji, koncentracji na zadaniu, pozytywnego nastawienia do próbowania. Napicie się wody, rozciągnięcie ciała i wykonanie kilku głębszych oddechów, by ciało także było gotowe do pracy, niejednokrotnie przyniesie więcej efektów niż przekonywanie, że „coś jest ważne” lub „powinno być zrobione”.

ORGANIZACJA CZASU – rodzic może pomóc dziecku podzielić prace domowe czy obowiązki na mniejsze zadania. Przerwy w nauce są bardzo ważne, nikt nie chce całego czasu pozaszkolnego spędzać na powtarzaniu i odrabianiu lekcji.

ORGANIZACJA PRZESTRZENI – w początkowych klasach szkoły podstawowej oraz na początku czwartej klasy, pomoc przy pakowaniu plecaka często jest nieodzowna. Nie oznacza to jednak, że rodzic robi to za dziecko. Przeczytaj plan lekcji, popatrz, czy dziecko pakuje właściwe podręczniki i zeszyty (te ostatnie powinny mieć swoje stałe miejsce!)

Ważne jest również, by zorganizować dziecku miejsce do nauki, to nie zawsze musi być biurko. Jeżeli ustalicie, że lekcje odrabiacie przy kuchennym stole, to również jest dozwolone, ale odrabianie lekcji nie powinno wpływać na organizację czasu innych domowników. To kwestia ustalenia wspólnie w rodzinie zasad, których wszyscy będą przestrzegać.

SAMODZIELNOŚĆ – rodzic nigdy nie powinien wyręczać dziecka! Ono musi się nauczyć radzić sobie z pracą domową. Pomoc w znalezieniu rozwiązania problemu jest ok, ale tylko jeśli maluch sam sobie nie radzi. Rodzic powinien pokierować myśleniem, pokazać na przykładzie, zachęcić do dalszego działania.

POCHWAŁA ZA SUKCESY – czyli za to, co nowego opanowało dziecko, nie za wszystko co robi. Narysowanie przez dziecko kotka nie jest niczym nadzwyczajnym, jeśli dziecko wykonuje takich rysunków dziesięć w ciągu tygodnia… Ale jeśli narysuje kota i opisze dlaczego to zwierzę jest ssakiem … :-)

NIEPOWODZENIE W SZKOLE NIE RÓWNA SIĘ ZŁE DZIECKO – należy pamiętać, że bardzo dużo czynników wpływa na osiągane wyniki w nauce. Można tu wymienić m.in. motywację do nauki, choroby, warunki bytowo – kulturowe, nieharmonijny rozwój. Brak najwyższych not za wymagania jakie stawia szkoła nie powinno wpływać na negatywne postrzeganie go przez rodzica. Być może jeszcze ni odkryło swojego talentu, ważne by poszukiwać, wspierać i w razie możliwości pomagać.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczkowie
    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczkowie,
    ul. Kopernika 29, Wilczków
    55-020 Żórawina
  • 713165039

Galeria zdjęć