MOTTO NA ROK SZKOLNY 2017 - 2018 - TALENT ODWAGA ODDZIAŁYWANIE

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH 2017 - 2018

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH 2017 - 2018

2.11.2017 r. -  dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych z zarządzenia dyrektora szkoły, w razie konieczności szkoła zapewnia opiekę uczniom, którzy nie mają jej w domu

02.01.2018 r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych z zarządzenia dyrektora szkoły, w razie konieczności szkoła zapewnia opiekę uczniom, którzy nie mają jej w domu

04.05.2018 r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych odpracowany 24.03.2018 r. - Dzień Otwarty

01.06.2018 r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych odpracowany 10.06. 2018 r. - Piknik Rodzinny

11.06.2018 r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych z zarządzenia dyrektora szkoły, w razie konieczności szkoła zapewnia opiekę uczniom, którzy nie mają jej w domu

18.06.2018r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych z zarządzenia dyrektora szkoły, w razie konieczności szkoła zapewnia opiekę uczniom, którzy nie mają jej w domu

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE „Dla przyszłości- rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Żórawina”

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE „Dla przyszłości- rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Żórawina”

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczkowie uczestniczy w projekcie „Dla przyszłości- rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Żórawina”. Jest to projekt w ramach którego podejmujemy działania z różnych sfer edukacji - matematycznej, przyrodniczej, językowej, informatycznej oraz terapii - logopedycznej, pedagogicznej, socjoterapii, a także gimnastyki korekcyjnej. Uczniowie dzięki uczestnictwu w zajęciach rozwijają i podnoszą swoje kompetencje.

Działamy w ramach osi priorytetowej 10 Edukacja; Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; Poddziałanie: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej,

REKRUTACJA 2017-2018

Drodzy dordzice są już znane warunki i terminy rekrutacji do oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej na terenie Gminy Żórawina. Prosimy zainteresowane osoby o zapoznanie się z poniższym dokumentem oraz zgłaszanie się do sekretariatu szkoły celem przedłożenia niezbędnych dokumentów.

zasady_rekrutacji.pdf

Aktualności

WARTO ZOBACZYĆ

                         

 

SP WILCZKÓW NA FB

               

                      

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczkowie
    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczkowie,
    ul. Kopernika 29, Wilczków
    55-020 Żórawina
  • 713165039

Galeria zdjęć