MOTTO NA ROK SZKOLNY 2020 - 2021

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH 2020 - 2021

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH 2020 - 2021

14.10 - Dzień Edukacji Narodowej – Szkolenie Wewnątrzszkolne - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w razie konieczności szkoła zapewnia opiekę uczniom, którzy nie będą mieli jej w domu.

 

11.11. - Święto Odzyskania Niepodległości - dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych i  opiekuńczych

 

23.12. - 31.12. - przerwa świąteczna (23.12., 24.12. , 25.12.,  -28.12., - 29.12. - 30.12. i - 31.12-  dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w razie konieczności szkoła zapewnia opiekę uczniom, którzy nie będą mieli jej w domu)

 

04 - 05. 01- dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z zarządzenia dyrektora szkoły, w razie konieczności szkoła zapewnia opiekę uczniom, którzy nie będą mieli jej w domu 

 

15.01- Rada Klasyfikacyjna - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z zarządzenia dyrektora szkoły, w razie konieczności szkoła zapewnia opiekę uczniom, którzy nie będą mieli jej w domu

 

01.04 - 06.04. – Wiosenna przerwa świąteczna 01.04. , 02.04 i 06.04.-  dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w razie konieczności szkoła zapewnia opiekę uczniom, którzy nie będą mieli jej w domu.

 

25, 26, 27.05. Egzamin Ósmoklasisty - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z zarządzenia dyrektora szkoły, w razie konieczności szkoła zapewnia opiekę uczniom, którzy nie będą mieli jej w dom 

 

18.06. - Rada Klasyfikacyjna - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z zarządzenia dyrektora szkoły, szkoła zapewnia opiekę uczniom, którzy nie będą mieli jej w domu

 

21.06 - Rada szkoleniowa - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z zarządzenia dyrektora szkoły, szkoła zapewnia opiekę uczniom, którzy nie będą mieli jej w domu

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE „Dla przyszłości- rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Żórawina”

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE „Dla przyszłości- rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Żórawina”

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczkowie uczestniczy w projekcie „Dla przyszłości- rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Żórawina”. Jest to projekt w ramach którego podejmujemy działania z różnych sfer edukacji - matematycznej, przyrodniczej, językowej, informatycznej oraz terapii - logopedycznej, pedagogicznej, socjoterapii, a także gimnastyki korekcyjnej. Uczniowie dzięki uczestnictwu w zajęciach rozwijają i podnoszą swoje kompetencje.

Działamy w ramach osi priorytetowej 10 Edukacja; Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; Poddziałanie: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej,

Aktualności

WARTO ZOBACZYĆ

 

SP WILCZKÓW NA FB

                     

                     

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczkowie
    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczkowie,
    ul. Kopernika 29, Wilczków
    55-020 Żórawina
  • 713165039

Galeria zdjęć