MOTTO NA ROK SZKOLNY 2018 - 2019 - UWAŻNOŚĆ

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH 2018 - 2019

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH 2018 - 2019

02.11.2018 - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych odpracowany w dniu 09.11.2018 (uroczystość odzyskania niepodległości przez Polskę)

 

23.12. - 31.12.2018 - przerwa świąteczna:

24.12 i 27 -28.12., 31. 12-  dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w razie konieczności szkoła zapewnia opiekę uczniom, którzy nie będą mieli jej w domu.

 

23.01.2019 – Rada Klasyfikacyjna - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z zarządzenia dyrektora szkoły, w razie konieczności szkoła zapewnia opiekę uczniom, którzy nie będą mieli jej w domu  

 

28.01- 10.02.2019 - Ferie zimowe

 

15.04- 17.04.2019 - Egzamin Ośmioklasistów dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w razie konieczności szkoła zapewnia opiekę uczniom, którzy nie będą mieli jej w domu

 

18.04 - 23.04.2019 - Wiosenna przerwa świąteczna

18-19. 04 i 23.04-  dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w razie konieczności szkoła zapewnia opiekę uczniom, którzy nie będą mieli jej w domu.

 

02.05. - Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych odpracowany w dniu 15.12.2018 (wieczór wigilijny)

 

12.06 - Rada Klasyfikacyjna - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z zarządzenia dyrektora szkoły, szkoła zapewnia opiekę uczniom, którzy nie będą mieli jej w domu

 

17.06 - Rada szkoleniowa - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z zarządzenia dyrektora szkoły, szkoła zapewnia opiekę uczniom, którzy nie będą mieli jej w domu

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE „Dla przyszłości- rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Żórawina”

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE „Dla przyszłości- rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Żórawina”

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczkowie uczestniczy w projekcie „Dla przyszłości- rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Żórawina”. Jest to projekt w ramach którego podejmujemy działania z różnych sfer edukacji - matematycznej, przyrodniczej, językowej, informatycznej oraz terapii - logopedycznej, pedagogicznej, socjoterapii, a także gimnastyki korekcyjnej. Uczniowie dzięki uczestnictwu w zajęciach rozwijają i podnoszą swoje kompetencje.

Działamy w ramach osi priorytetowej 10 Edukacja; Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; Poddziałanie: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej,

REKRUTACJA 2018

Drodzy dordzice są już znane warunki i terminy rekrutacji do oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej na terenie Gminy Żórawina. Prosimy zainteresowane osoby o zapoznanie się z poniższym dokumentem oraz zgłaszanie się do sekretariatu szkoły celem przedłożenia niezbędnych dokumentów.

zasady_rekrutacji.pdf

Aktualności

WARTO ZOBACZYĆ

                         

 

SP WILCZKÓW NA FB

               

                      

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczkowie
    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczkowie,
    ul. Kopernika 29, Wilczków
    55-020 Żórawina
  • 713165039

Galeria zdjęć